Barevné okno v průčelí kostela sv. Jiří.

Poznávací okénko č. 4 - 22.3.2020

Barevné okno v průčelí kostela sv. Jiří. Toto okno daroval kostelu v roce 1898 hrabě Ludvík Herberstein. Pod postavami sv. Ludvíka krále a sv. Julie, panny a mučednice je rodový znak Herbersteinů a Krasických. Latinský nápis sděluje: "Dne 23. února 1898 slavíce po 25 letech znovu svoji svatbu toto okno věnovali Ludvík hrabě z Herbersteinu a jeho choť Julie, rozená hraběnka Krasická."
(text převzat a upraven z brožury 200 let nynějšího kostela sv. Jiří ve V. Opatovicích - Fr. Kouřil)