Historie Velkých Opatovic

HISTORIE


Město Velké Opatovice se honosí dlouhou a zajímavou historií. Název "Velké Opatovice" je používán od roku 1888, po dříve samostatných obcích nám zůstaly jen místní názvy - Horensko a Dolensko. Bývaly zde dvě tvrze a řada mlýnů. Na místě horní tvrze byl postaven zámek, jeho dnešní barokní podoba pochází z poloviny 18. století.. Dnes zde má sídlo městský úřad.
Ve městě a okolních vsích, patřících k horské části Malé Hané, je řada zajímavých památek. V nedaleké Velké Roudce bývaly lázně, založené v roce 1839, hojně využívané hosty až z Vídně, nabízející klid a vodu z pramenů.
Město je východiskem několika cyklotras, které navazují na hustou lokální síť i dálkové trasy. Milovníky procházek povede červená turistická značka k Jevíčku nebo k Letovicím. Nejzajímavější místa ve městě lze projít i po trase dvou nových naučných stezek. Blízká Smolenská vodní nádrž je oblíbeným místem pro koupání.

O městě:
První písemné zmínky se datují z roku 1308, kdy byla na nedalekém hradě Cimburku (dnes zřícenina) uzavřena kupní smlouva na Opatovice, které se původně skládaly ze samostatných částí - Horní a Dolní. V obci stály současně dvě dřevěné vodní tvrze - horní a dolní. Dolní byla na Dolensku v místech, kde se dnes říká Na Valech (dochovaly se po ní zbytky kruhových valů a vodního příkopu). Horní stála v místě dnešního zámku. Od roku 1888 dostaly Opatovice přídomek Velké. Nejvýznamnější rody, které na Opatovicích sídlily: Věžníkové, Salmové, Herbersteinové. Statut města byl Velkým Opatovicím udělen 15. října 1969.
Salmovský erb:
K významným majitelům opatovického panství náleží rod Salmů. Karel Otto, hrabě Salm - Neuburg buduje v polovině 18. století postupně zámek do dnešní podoby. Nová stavba zaujala místo staré kamenné tvrze i původního hospodářského dvora. Stavitele zámku dodnes připomíná salmovský erb, dnes umístěný nad vjezdem severovýchodní brány, s latinským nápisem, jehož překlad zní:


KAREL OTTO, SVATÉ ŘÍŠE ŘÍMSKÉ HRABĚ ZE SALM
A NEUBURKU, PÁN NA OPATOVICÍCH, JAROMĚŘICÍCH,
MALENOVICÍCH, POHOŘELICÍCH, HARTVIGSVALDOVĚ,
BÍLÉ VODĚ A LÉNECH STVOLOVÉ, MIKULAJICÍCH.
JEJÍHO APOŠTOLSKÉHO VELIČENSTVA A ŘÍMSKÉ
CÍSAŘOVNY, UHERSKÉ A ČESKÉ KRÁLOVNY TAJNÝ RADA
A NEJVYŠŠÍ KOMOŘÍ, MORAVSKÝ SUDÍ,
DAL POSTAVIT TUTO BUDOVU R. 1757.