Boží hrob

Poznávací okénko č. 12 - 15.4.2020

Boží hrob je název symbolického zpodobnění Kristova hrobu, do kterého byl po ukřižování pohřben a ze kterého třetího dne vstal z mrtvých. V katolické církvi se tradičně staví v kostelích každoročně o Velikonocích. Do něj se obvykle po skončení velkopátečních obřadů, popřípadě už po přijímání na Zelený čtvrtek ukládá eucharistie. V Bílou sobotu u něj věřící drží stráž - takzvané bdění.
Většinou je pro Boží hrob vystavena samostatná kaple. Je to typ kaple, která svým vzhledem, půdorysem a dalšími vnitřními a vnějšími znaky vychází z podoby kaple stojící uvnitř Chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě. Kostel sv. Jiří však svou kapli Božího hrobu nemá (krásnou kapli Božího hrobu můžeme obdivovat např. na jaroměřické Kalvárii). Proto je zde Boží hrob postaven zvlášť po pravé straně chrámové lodi. Zdejší Boží hrob je specifický. Byl vyroben v roce 1885 firmou Eduard Zbitka z Olomouce. Oltář je dutý a žárovky prosvěcují různobarevnou skelní mozaiku. Mrtvé tělo Kristovo je ze dřeva. K vidění je o velikonočních svátcích a v rámci Muzejní noci.