Boží muka na křižovatce cest Velké Opatovice, Jaroměřice, Jevíčko

Poznávací okénko č. 6 - 23.3.2020

Tato polní kaplička je pozdně barokního původu. První zmínka o ní je z roku 1706. Je postavena jako trojboký hranol. Stěny jsou vyplněny okenními rámy, ve kterých jsou na omítce namalovány obrazy. Jsou to Ukřižování Krista, Svatý František a Panna Maria. Důvod, proč stojí boží muka na této křižovatce není doposud znám. Poslední obnova byla provedena v roce 2009, kdy byla také 10. května tato muka slavnostně požehnána.