Dvouramenný kříž

Poznávací okénko č.19

Po bitvě národů u Lipska 1813, kdy byl Napoleon poražen a armáda ustupovala, byl celý náš kraj zaplaven raněnými vojáky různých národností. Byly zřízeny lazarety v Jevíčku (klášter, zámeček, panská sýpka) a v Opatovicích (zámek a panský lihovar). Vojáků byly stovky a povětšinou zde umírali. Z této doby pochází tzv. Napoleonský památník u Jevíčka.
V Opatovickém lazaretu zemřelo údajně na 108 vojáků. Nad jejich hromadným hrobem byl postaven dvouramenný kříž, jehož jedno rameno je nakloněné. Proto soudíme, že byli většinou ruské národnosti. Písemné prameny se nedochovaly.
Dřevěný dvouramenný kříž vyvrátila r.1943 vichřice. V r. 1993 byla vyrobena replika (na popud F. Kouřila) a byla umístěna v těsné blízkosti Dolního (Haikerova) dvora, kde se hromadný hrob vojáků nacházel (dnes firma Gerbrich). Vysvěcení se zúčastnil i patriarcha pravoslavné církve. Dnes stojí kříž na novém hřbitově a je místní kulturní památkou.