Herbersteinská hrobka

Poznávací okénko č. 19 (zapomenuté)

Herbersteinská hrobka

Příslušníci rodu Herbersteinů byli do roku 1890 pohřbíváni do hrobky v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku. Proč zrovna v Jevíčku? Jevíčský statek patřil totiž v minulosti pod velkoopatovické panství. To vlastnili mj. hrabata ze Salm-Neuburgu a poté, sňatkem salmovny Henriety za Jeronýma Herbersteina, hrabatům Herbersteinským. Nicméně, už v roce 1778 dal tehdejší majitel velkoopatovického panství Karel Vincenc hrabě ze Salm-Neuburgu postavit na místě bývalé křížové chodby v jevíčském kostele kapli Panny Marie Bolestné. Pod touto kaplí dal postavit hrobku pro svou rodinu. Nechal sem uložit ostatky rodiny převezené z kostela ve Velkých Opatovicích. Tuto hrobku zde měli velkoopatovická hrabata až do roku 1890, kdy si nechali Herbersteinové zbudovat novou hrobku přímo v Opatovicích na místním hřbitově (dnes již neexistující "starý hřbitov" na ul. Jevíčská). Náklady na vybudování důstojné samostatné hrobky ve Velkých Opatovicích činily 4000 zlatých. Sem byly převezeny dne 10. listopadu 1890 z Jevíčka ostatky mrtvých pánů a další členové rodu byli pak pohřbíváni zde. Údajně zde odpočívá devět členů tohoto hraběcího rodu.

P.S. Prosím, pokud máte fotografie bývalého hřbitova a mohli byste zapůjčit na oscanování do archivu našeho muzea, byla bych velice vděčná. Děkuji Anna K.