Kaple sv. Rosálie

Kaple sv. Rosálie

16. březen 2020 v 19:38 · Abychom se trošku odpoutali od těch ne zrovna pozitivních zpráv, nabízím okénko do poznávání míst našeho města....

 Toto zastavení je, myslím, hodně aktuální. Kaple sv. Rosálie (po našem Rozárka) je barokní kaplička u silnice směrem do Zádvoří (a dále Letovic). Kdy přesně byla postavena nevíme, ale víme jistě, že r. 1833 byla provedena její důkladná obnova. Zasvěcena je sv. Rozálii - sicilské poustevnici, křesťanské světici a ochránkyni proti nakažlivým nemocem! Zobrazována je sv. Rozálie prostovlasá, v hnědém rouchu, na hlavě s věncem bílých růží. Dalšími atributy jsou kříž nebo umrlčí lebka, které drží v rukou.Takže nyní už víte, kam se, případně, obrátit... Hodně zdraví všem!