Keramická mozaika v hale nákupního střediska

Poznávací okénko č. 23

Barevná keramická mozaika s florálními motivy byla vytvořena v r. 1976. Je dílem malířky a keramičky Olgy Babrajové Schickové. Jejím otcem byl Ing. Otomar Schick, průkopník umělecké fotografie. Olga studovala na Škole umění ve Zlíně u prof. Vincence Makovského a Eduarda Miléna. Prvně se věnovala hlavně malbě, později dává přednost především keramické tvorbě. Její díla jsou inspirována hlavně přírodou, najdeme zde i zoomorfní motivy. S její keramickou tvorbou se můžeme setkat po celé Moravě, navrhovala zejm. výzdobu kulturních domů, škol, obřadních síní apod. Žila v Brně, kde měla i svůj ateliér.

P.S. Velký dík, Jakub Ivánek, za pomoc při hledání informací....