Čertovská vycházka 7. 12. 2019

06.01.2020

V sobotu 7. prosince 2019, se před naší klubovnou KČT, odbor Velké Opatovice sešla necelá stovka malých i větších, ale zcela jistě nebojácných dětí, na start dobrodružné Čertovské vycházky. Protože tuto akci můžeme nazvat již tradiční, většina účastníků už trasu znala z dřívějších let. Ale nástrahy, soutěže a úkoly byly nové.

 Sám jsem si trasu s foťákem prošel a nyní se pokusím přiblížit vám všem, co jsem na cestě zažil!

 Před klubovnou se dobrodruzi přihlásili a dostali na cestu list papíru k sepisování odpovědí na záludné otázky. A mohlo se vyrazit, po chodníku podél parkoviště k vrátnici bývalého EZ. Zde mělo peklo svoje první zastaveníčko. Tady si děti za pomocí skládaček a dalších her připomněli znalosti o našem záchranném systému, k jednotlivým telefonním číslům, přiřazovali jednotlivé vozy a do nich pak umisťovali příslušné členy posádky. Za dobře vyřešené úkoly, pak dostávali odměnou vystřihovánky a jiné upomínkové předměty.

 Poté cesta vedla po železném mostě a přes silnici do parku. Hned co se vešlo dovnitř, zjevilo se hlavní peklo, kde čekala nejstarší čertovská čeládka na příchozí. Zde byli všichni pocestní vyzkoušeni z různých znalostí. Témata vybíralo samo čertovské kolo štěstí. Co jsem se zdržel, tak mohu říct, že nikdo neskončil v čertovském pytli, naopak si všichni mohli odnést bonbony na cestu.

 Cesta zámeckým parkem byla lemována pohádkovými hádankami, ale i třeba počtářskými úkoly.

Před letním kinem měli čerti další stanoviště, kde se běhal slalom s pytlem v ruce. Takto si mohli účastníci poměřit dovednosti, co se čertovské disciplíny týká.

 Na posledním stanovišti si z kousků skládačky děti mohli sestavit podobu čertíků.

Pak už se naši nebojsové vrátili okruhem zpět ke klubovně, kde je čekala odměna za splnění úkolů. Po zapeklité vycházce se děti setkali ještě s Mikulášem.

 Na zahřátí byl k dispozici zdarma dětský punč a rodiče mohli dětem koupit i oblíbené párky v rohlíku.

Teď už nám zbývá těšit se zase na další Čertovskou vycházku která se bude konat 12. 12. 2020

 Fotogalerii i další zprávy o naší činnosti hledejte prosím na adrese: https://www.kctvelkeopatovice.cz