Čertovská vycházka: Zábava a dobrodružství v zimním parku

20.12.2023 V sobotu 9. prosince 2023 se uskutečnila již tradiční Čertovská vycházka, kterou pořádá Klub českých turistů, odbor Velké Opatovice. Tato akce je určena pro děti i dospělé, kteří se nebojí čertů a rádi si zahrají a zasoutěží.


Asi 100 účastníků se sešlo před klubovnou KČT ve 13:00 hodin a vyrazilo na trasu dlouhou 1 km, která vedla zasněženým zámeckým parkem. Na cestě je čekalo několik stanovišť, kde museli řešit různé úkoly a hádanky. Například si připomněli znalosti o záchranném systému, nebo odpovídali na otázky z pohádek.


Hlavním peklem bylo stanoviště v parku, kde čekala nejstarší čertovská čeládka. Zde byli účastníci vyzkoušeni z různých znalostí. Nikdo neskončil v čertovském pytli, naopak si všichni mohli odnést bonbony na cestu.

Po splněných úkolech se odvážlivci vrátili ke klubovně, kde je za odměnu čekal Mikuláš. Na zahřátí byl k dispozici zdarma dětský punč a rodiče mohli dětem koupit i oblíbené párky v rohlíku.


Čertovská vycházka byla opět velkým úspěchem a přilákala mnoho nadšených účastníků. Akce nabídla nejen zábavu a dobrodružství, ale i možnost prožít krásnou zimní atmosféru v zámeckém parku.

Zdraví vás Kája Hrdina