Informační e-mail pro účastníky třídenního turistického výletu do Českého Švýcarska

31.08.2020

E-mail byl zaslán všem přihlášeným účastníkům tohoto výletu, pokud se k vám nedostal, přečtěte si informace tady: 

Ahoj všichni, kteří jste se nahlásili na třídenní turistický výlet do Českého Švýcarska ve dnech 25.-28.září. Blíží se termín, proto vám dnes posílám termín možnosti zaplacení tohoto zájezdu. Budeme vybírat peníze v pátek11.září od 17-18h v klubovně KČT ve Velkých Opatovicích.
Prosím, připravte si následují částky peněz:

 člen KČT V.O. 1.700,-Kč, 
 nečlen KČT V.O. 2.200,-Kč

                                                   dítě člen KČT V.O. 1.500,-Kč

        dítě nečlen KČT V.O. 2.000,-Kč

Pokud někomu z vás tento termín nevyhovuje, prosím pošlete uvedenou částku po někom ze svých známých. Podrobné informace, co s sebou, předpokládaný program, případně jiné informace dostanete po vyplnění přihlášky ve stejnou dobu, tedy při výběru peněz. Věřím, že nás žádná nepříjemnost už nepostihne a ve zdraví si zájezd užijeme.

Těším se na vás. Zdraví Jarka