Komentovaná vycházka Moravským krasem

04.05.2024

K datu 27. duben 2024 si můžeme zapsat další povedenou akci, kterou pro nás členy a příznivce KČT Velké Opatovice připravila naše vedoucí Jarmila Coufalíková. Počasí nám přálo, linkové autobusy i vlaky jely podle jízdního řádu. Kousek od Skalního mlýna na nás u Domu přírody Moravského krasu čekala příjemná průvodkyně, paní Dušátková. Za jejího doprovodu jsme se vydali kolem Punkvy a pozorovali jsme jak se voda ztrácí v místech propadání pod zem a naopak jinde z vývěrů vystupuje na povrch. Cestou jsme se dozvěděli neuvěřitelnou spoustu informací o tom, jak vlastně působením času a vody na vápencové podloží vznikaly jeskyně se svou výzdobou a ostatní krasové jevy. Oživením vycházky bylo, když jsme viděli na vlastní oči vycházet sympatický pár speleologů z podzemí s rozsvícenými čelovkami. Na povrch vystoupili z jeskyně Štajgrovka, která je přístupná pouze pro ně. Dalším tématem byla flóra Moravského krasu. Pojem inverzní vegetace se týká toho, že ve žlebech rostou rostliny, které se normálně vyskytují ve vyšších nadmořských výškách a nahoře nad okolními skalami zase rostou naopak teplomilnější rostliny. Dalším tématem byla fauna. Samozřejmě netopýři jsou nedílnou součástí jeskyní, které jim poskytují útočiště k zimnímu spánku. Další částí výkladu byla i historie objevování jednotlivých jeskyní a seznámení s jejich objeviteli. Snad nejznámější jméno je Karel Absolon. Teď ještě ve zkratce, kolem kterých bodů naše putování vedlo: Od Domu přírody Mor. krasu jsme procházeli kolem Stěny zapadajícího slunce, jednotlivých skalních masivů, jeden z nich se například nazýval Kůň. Na něm mají horolezci povoleno trénovat, pokud to není v době hnízdění ptáků. Zastavili jsme se u jeskyně Štajgrovka. Dále jsme prošli kolem vchodu do Punkevní jeskyně a kolem stanice lanovky. Pak jsme pokračovali Punkevním žlebem, Čertovou brankou a začali jsme stoupat k Macoše se zastávkou na dolním můstku . Už pohled z tohoto můstku na dno propasti je závratný a o pohledu z horního můstku ani nemluvím. Od Macochy jsme se vydali NS Macocha ke Korálovému závrtu, který ústí do Kateřinské jeskyně. Krátce jsme se zastavili u Křenkova pomníku a po stezce nesoucí jeho jméno jsme sešli ke Kateřinské jeskyni a vycházku jsme uzavřeli u Domu přírody Moravského krasu. Čas vymezený příjezdem a odjezdem Krasobusu z Blanska byl naplněn vycházkou a zajímavými informacemi až po okraj. Bohužel na prohlídku samotné expozice v Domu přírody Moravského krasu už čas nezbyl. Tak snad někdy příště. Takže ještě znovu, za všechny účastníky vycházky, děkuji paní průvodkyni a Jarce Coufalíkové.

Zdena Hrdinová