Společná podzimní vycházka KČT, odboru Velké Opatovice a Moravská Třebová na Malý a Velký Chlum

11.10.2022

V sobotu 8. října 2022 jsme se vydali na tradiční podzimní vycházku s našimi kolegy z Moravské Třebové.

 Ti co jsme to měli blíž na zastávku Sídliště jsme nastoupili tam a zbytek jsme nabrali cestou na autobusovém nádraží. Nikdo kdo jsme se zúčastnili, tak jsme nezaspali. Nemohu mluvit za ty co s námi nejeli, ti žel bohu mohli k jejich smůle i zaspat, ale to se asi nedozvíme. 

Jen o jednom lenochovi co nevylezl ze svých mlžných duchen bezpečně vím! Sluníčko! To nás tentokrát vypeklo a vůbec nepeklo. Tedy neprosvítilo onu všudypřítomnou mlhu, která nám bránila v hezčích vyhlídkách. Ale i tak, barevné listí obalené do mlhy má svoje podzimní kouzlo, kterému jsme jako účastníci výletu rádi podlehli.

 A teď už vystupujeme z autobusu ve Skalici nad Svitavou a odebíráme se před nádražní budovu vítat po asi čtvrthodince, vlakem přijíždějící Moravskotřebovské kolegyně a kolegy. Poté si uděláme společné foto z kterého vypočítávám naši účast. Bylo nás 24, i když už na místě kdosi tvrdil, že mi na fotce jeden pán chybí. Já na ní tedy taky nejsem, ale připočítal jsem se k těm 23 na obrázku... Po dohodě jsme se ještě dalším autobusem přiblížili do Krhova. Kdybychom tak neučinili, čekala by nás asi hodinová pouť po asfaltu.

Po přistání našeho silničního korábu jsme se vydali cestou, kterou pravděpodobně neobjevil ani sám velký český vlastenec Jára Cimrman, neboť cedule hned na proti autobusové zastávce hlásala že v tomto domě Jára Cimrman pravděpodobně nikdy nežil. O pár metrů dál, nás překvapili „novomanželé" z našich řad a uvítali nás prý na jejich svatbě. Důkaz hledejte v moji historicky první videoreportáži z naší vycházky na našem webu v nové sekci VIDEOREPORÁŽE. A fotogalerii hledejte samozřejmě v sekci FOTOGALERIE. V neposlední řadě tuhle psanou reportáž najdete v oddílu REPORTÁŽE. Tohle všechno máme na adrese https://www.kctvelkeopatovice.cz

Podzimní krajinou přicházíme k lomu na Malém Chlumu. Koukáme do lomu v mlze, z které slabě vystupuje stěna porostlá stromy, kterým již podzim zbarvil listí.

Cesta potom vede na vrchol Malého Chlumu, kde je dřevěná rozhledna. Já osobně po jejich žebřících nevylezl, ale podle očitých svědků byl úžasný výhled do údolí na převalující se mlhu po celém širém okolí. Lavečky pod rozhlednou posloužili pro posezení u svačiny a pro chvilky odpočinku. Dokonce jsme společně ochutnali jabkohrušky. 

K sestupu jsme posléze využili stejné cesty, proto jsme se opět zastavili u lomu, kde již přece mlha kousek ustoupila.

 Pokračovali jsme k úpatí Velkého Chlumu, kde jsou v pískovci vytesány různé sochy, kterým vévodí sousoší Husité od Stanislava Rolínka.

Po prohlídce těchto děl jsme se pomalu vydali za občerstvením do Oborské hospůdky. Zde jsme se rozdělili, turisté z Třebové projevili touhu spatřit pštrosí farmu v Doubravici, tam jsme tedy měli namířeno i ostatní na vlak, ale že do odjezdu bylo ještě fůru času, tak jsme stihli ještě jedno pivo, tedy až na skupinku našich výkonostních turistů, kteří si to zamířili do Skalice. My ostatní jsme se sešli v klidu s časovou rezervou na zmíněné vlakové zastávce v Doubravici. Hlášení rozhlasu se zmiňovalo o desetiminutovém zpoždění a náhradní autobusové dopravě. První komu to začalo vrtat v hlavě byla Iveta Zoubková, která se nerozpakovala zavolat na dispečink dopravce. Ten nás nakonec s drobnými nepřesnostmi odnavigoval na zastávku toho náhradního autobusu. Ale nutno poděkovat a pochválit, protože v Letovicích kde jsme měli v plánu přesedat na autobus k nám do Opatovic, jsme ho neměli šanci stihnout, vypravil zvláštní vůz jen pro nás! Díky.

 Teď už mi jen dovolte pozvat vás na naše další akce jako jsou Zamykání turistických cest, či vloni k nelibosti jak vás, tak i nás, zrušenou Čertovskou vycházku. Veškeré informace hledejte na našem webu www.kctvelkeopatovice.cz facebooku KČT Velké Opatovice  a na naši vývěsce na sokolovně, všech plakátovacích plochách v našem městě, v neposlední řadě ve zpravodaji města a novinky se dozvíte i z městského rozhlasu.  

Všechny vás zdraví váš Kája Hrdina