Opuková deska v Zádvoří

Poznávací okénko č. 16 - 26.4.2020

Opatovice mají svoji zajímavou a dlouholetou historii kamenictví. Svého času pracovalo ve třech velkoopatovických skalách kolem 150 tovaryšů, štípáků a 36 učňů. V té době (cca rok 1880) bylo kamenictví vedle tkalcovství jediným zdrojem výdělků místních domkařů. Když byl začátkem 20. století vynalezen cement, znamenalo to konec kamenické slávy. Místní kameníci byli velice žádaní. Pracovali i v zahraničí (zejm. v Německu) a spolupracovali i na stavbě chrámu ve Křtinách nebo na hradě Bouzov. Výrobky z místní opuky byly použity např. v Karlových Varech, Vídni nebo Budapešti. I schodiště gymnázia v Jevíčku je vyrobeno z části z tohoto kamene. V části města zvané Zádvoří se nachází skála, kde existovaly dva kamenolomy. Jeden z nich koupil kameník Bartoloměj Volf a v blízkosti si nechal postavit dům. V zahradní zídce u cesty ze Zádvoří směrem k Čihadlu je dodnes kamenná cedule o stavebnících Pruckovi a Skurkovi. Kdo byli tito pánové se dodnes nepodařilo zjistit.