Památník padlým hrdinům

Poznávací okénko č. 15 - 25.4.2020

Pískovcové sousoší představuje ozbrojeného muže a klečící ženu s dítětem. Součástí pomníku jsou pamětní desky se jmény jednašedesáti občanů z Velkých Opatovic, padlých v první světové válce. Pomník se nachází na okraji zámeckého parku. Je dílem akademického sochaře Aloise Bučánka a představuje v díle tohoto sochaře zásadní mezník. Jedná se o jeho první velkou pomníkovou realizaci. Jelikož Bučánek nebyl do té doby zvyklý pracovat v monumentálním měřítku, lze na sousoší spatřit proporční a kompoziční nedostatky. Pomník byl odhalen v roce 1927. Akademický sochař Alois Bučánek byl rodák ze Slavičína. Toto bylo jeho první dílo po absolvování sochařské školy. Od téhož umělce je uloženo v archivu muzea ještě 50 replik úhlových kreseb, dar našemu městu od správy Národního památníku Terezín, které tam Bučánek nakreslil v době svého věznění. V roce 1945 zemřel v Terezíně na tyfus.