Pomník padlým ve Velké Roudce

Poznávací okénko č. 11 - 3.4.2020


 Pomník padlým 1. světové války byl odhalen při oslavách deseti let samostatnosti ČSR, dne 20. října 1928. Podstavec pomníku je 2,5 m vysoký, na jeho vrcholu je umístěna busta T.G.Masaryka, která se zde dochovala od r. 1928 až do současnosti. Pomník darovala firma Smékal - Hrbata.