reliéf sv. Jiří v kostele

Dnes slaví svátek Jiří, a tak okénko věnuji tomuto světci...

Poznávací okénko č. 14 - 24.4.2020

V presbytáři kostela sv. Jiří je největší chrámová oltářní plastika (reliéf), údajně v celé Evropě, o rozměrech 4x4m. "Sv. Jiří Drakobijec" - boj sv. Jiří s drakem, je dílo akad. sochaře Karla Otáhala. Modelem sv. Jiří byl zdejší mladý občan. Představa draka je autorova, vycházel však z předlohy dodnes žijícího veleještěra, varana obrovského, žijícího v Austrálii. Od stejného autora je ještě reliéf "Křest Páně" nad křtitelnicí.

Kdo byl sv. Jiří? Narodil se v křesťanské rodině na území dnešního Turecka někdy kolem r. 270 n. l. Byl římským vojákem a členem osobní stráže římského císaře Diokleciána. V dubnu r. 303 byl umučen na příkaz císaře Diokleciána za svou křesťanskou víru. Dioklecián totiž křesťanskou víru neuznával a křesťany dával pronásledovat a zabíjet. Je patronem rytířů, vojáků, rolníků / z řeckých slov gé (země) a ergon (práce)/ a skautů.
Legenda o sv. Jiří - u pramene řeky zásobujícího město Lýdii si postavil hnízdo drak. Obyvatelé museli každý den kvůli vodě na chvíli vylákat draka z hnízda. Jako návnada sloužila lidská oběť určená losem. Když los padl na královskou dceru, zoufalý král marně prosil o milost. Princezna byla předložena drakovi. V pravou chvíli se objevil sv. Jiří, zrovna projíždějící kolem, postavil se drakovi, zabil ho a princeznu zachránil. Vděční občané se zřekli pohanství a přijali křesťanství.
Zobrazován bývá jako rytíř na koni zabíjející kopím saň. Postava rytíře symbolizuje neohroženého bojovníka za víru, zatímco saň představuje zlo.

Pranostiky o sv. Jiří:
Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
Mrazy neuškodí, co po Jiřím chodí.
Na co se svatý Jiří usměje, na to se svatý Marek zamračí.
Na svatého Jiří jiřičky již víří.
Na svatého Jiří se rodí jaro.