Reliéfy v obřadní síni MÚ

Poznávací okénko č. 24

Reliéfy v obřadní síni MÚ

V roce 1957, při budování obřadní síně v prostorách zámku, započal akademický sochař Karel Otáhal vytvářet reliéfy pro tuto obřadní síň. 

Inspiroval se dvěma perokresbami od Josefa Mánesa. Tyto kresby pochází ze souboru Česká píseň. Proto názvy těchto reliéfů: Píseň milostná a Píseň svatební. Jen pro zajímavost, v tomto Mánesovu souboru najdeme např. Píseň taneční, kostelní, pohřební, válečnou atd. 

Otáhalovy reliéfy byly dokončeny v roce 1958 a můžeme je v nedávno zmodernizované obřadní síni najít dodnes.