Skála na Strážnici a kameníci

Poznávací okénko č. 21

Historicky bylo, vedle tkalcovství, nejčastější obživou místních usedlíků kamenictví. V 90. l. 19. století zde pracovalo cca 326 kameníků. Kámen ze zdejší skály byl poč. 15. stol. použitý na stavbu první! moravské kamenné tvrze (dnes jižní křídlo zámku), později na stavbu malého barokního zámečku (dnes domy nad letním kinem).

 První písemná zmínka o kamenickém řemeslu ve VO z r. 1629. Ve skále existovaly dva lomy - PANSKÝ (dnes ulice Pod Skalou, směrem k zámku) a OBECNÍ (část skály v Zádvoří, bývalá střelnice). Panský lom si r. 1842 pronajal od hraběte Herbersteina Antonín Lang a počíná zde rozsáhlá kamenická výroba (žlaby, kříže, schody apod.). Po jeho smrti vede vdova Langová, po její smrti synovec Antonín Opršal (vytvořil centrální kamenný kříž na starém hřbitově). Sousední obecní lom si pronajímá a kupuje hostinský Volf, po jeho smrti Walus (vzal si V. neteř) a poté kupuje od vdovy Walusové Albín Šumbera. Poslední odstřely kamene ve skále v r. 1959. Poté kvůli bezpečnosti uzavřeno. 

Kromě lomů v Opatovicích byly v provozu i lomy v Bělé, ve Svárově, u Chlumu a v lese Doubí. Přes zimu se kámen nelámal. Sezóna vždy začínala 19. března na svátek Josefa. Denně se pracovalo 12 hodin. Kámen z Opatovic a okolí byl použit např. na stavbu zámku v Náměšti na Hané, na hradě Bouzov, na gymnáziu v Jevíčku, v činžovních domech v centru Olomouce. Místní kameníci pracovali při stavbě či přestavbě parlamentu v Budapešti, poutního kostela ve Křtinách, kostela sv. Mikuláše ve Znojmě, poutního kostela v Zašové, chrámu na Petrově v Brně. 

Přímo ve městě najdeme z kamene dochované např. tyto památky: zámecké schodiště, Herbersteinská hrobka, centrální kamenný kříž na starém hřbitově, zámecká zeď v parku, zeď starého hřbitova, sošky Panny Marie a sv. Jana na pylonech farní zahrady atd. Ve 30. l. 19. st. musela být z nařízení vrchnosti stavěna selská stavení z kamene, a to kvůli prevenci vzniku velkých požárů (do té doby dřevěné chalupy). Patrné dodnes na gruntech na Horensku a Dolensku.