Slunce

Poznávací okénko č. 18 - 15.5.2020


Monumentální dílo Slunce z r. 1974 je výtvorem akademického malíře a grafika Jiřího Hadlače. Nachází se nad schodištěm ve foye v místní Základní škole. Plastická mozaika je zhotovena z jednotlivých keramických dílů.

Jiří Hadlač se narodil r. 1927 v Divíně na Slovensku. Do Velkých Opatovic přišel v roce 1945 se svými rodiči, kteří zde nalezli zaměstnání. Studoval na brněnské univerzitě např. u profesorů Františka Doubravy nebo Vincenta Machovského. Svá díla poprvé vystavoval v galerii Domu umění Brno v roce 1956. V roce 1959 se oženil a přestěhoval do Brna. V roce 1972 byl na Karlově univerzitě v Praze habitován pro obor volné grafiky, který od roku 1967 vyučoval na katedře výtvarné výchovy pedagogické fakulty UJEP v Brně.


Je tvůrcem plakátu pro první výstavu grafického designu Bienále Brno v roce 1964. Jeho op-artový* plakát se stal v abstrahované podobě základem pro logotyp Bienále. Od něj se odvíjí dlouhá řada typograficky vtipných řešení, která byla vždy vybrána v soutěži na plakát a současně i na obálku katalogu bienále.
Byl vyhledávaným a známým výtvarníkem. Věnoval se malbě, kresbě, řezbářství, písmu, volné a užité grafice. Pracoval i jako knižní ilustrátor, byl autorem četných scénických výprav pro Státní divadlo v Brně. Zabýval se také knižní vazbou. K jeho dílům patří také řada EX LIBRIS, za které dostal v roce 1973 první cenu v Rotary Club di Perugia.


Zúčastnil se řady výstav v zahraničí, za které získal řadu cen a uznání. V roce 1982 se stal členem Center for Book Arts (New York), kde je jeho dílo dokumentováno.
I v našem městě měl několik výstav, kde byla prezentována jeho díla. Část jeho děl nalezneme i v Památníku města.
15. srpna 1991 nadaný, uznávaný umělec zemřel ve Velkých Opatovicích ve věku 64 roků.
* (zkráceně z angl. optical art optické umění) je směr výtvarného umění, jenž se začal rozvíjet koncem 50. a počátkem 60. let 20. století. Autoři op-artových děl využívají poznatky z geometrie, fyziognomie a optiky.)