socha sv. Vendelína

Poznávací okénko č. 8 - 29.3.2020

Tato barokní socha patrona pastýřů a rolníků stojí mezi lípami "u Dračkových". Tj. u cesty směrem do Zádvoří.
Sv. Vendelín byl podle legendy skotským královským synem a byl vychováván biskupem. Podnikl pouť do Říma k papeži. Po návratu se usadil v okolí Trevíru, stal se poustevníkem a živil se jako pastýř. Poté byl zvolen opatem blízkého benediktínského kláštera. V tomto klášteře asi v roce 617 zemřel, avšak byl pohřben na místě své poustevny. Tak vzniklo poutní místo St. Wendel v německém Sársku.
Naše socha je datována rokem 1762. Dá se předpokládat, že toto dílo vytvořil sochař Prchal. Na mohutném, dvoumetrovém, bohatě zdobeném podstavci válcového tvaru stojí rozložitá postava sv. Vendelína v širokém pastýřském plášti se širokým límcem, s kloboukem na hlavě. Kdysi měl v ruce pastýřskou hůl, nahoře zahnutou. Ta však byla v minulém století odcizena. U jeho nohou leží beránek. Vpředu na podstavci je velký, plastický erb hrabat rodu Salmů a nápis S. VENDELINE ORA PRO NOBIS ANNO DOMINI 1762 (Svatý Vendelíne, oroduj za nás. Léta páně 1762).