sv. Juda Tadeáš

18.březen 2020 - Poznávací okénko č. 3

Svatý Juda Tadeáš je barokní socha u přístupové cesty ke kostelu. Původně stávala v zámku a roku 1930 byla přenesena na dnešní místo. Je dílem barokního sochaře Prchala. Socha spočívá na čtvercovém podstavci vysokém 1,5 metru. Socha má rovněž výšku 1,5 m. Sv. Juda Tadeáš stojí na levé noze, pravou mírně vychyluje. Levá ruka v gestu se dotýká prsou, pravá drží kyj, kterým byl světec ubit. Vpředu na podstavci je salmovský znak, vzadu vyryt rok zhotovení - 1760. Na zadní straně podstavce je latinský nápis, který říká "Svatý Judo Tadeáši, v těžkých potřebách a zoufalých věcech zkušený patrone, oroduj za nás." V tomto apoštolovi vidí věřící zvláštního ochránce v beznadějných případech nemocí a životní nouze. Jeho sochy stávají před vchodem do kostela nebo místo postranního oltáře. Juda bývá vzýván jako přímluvce zázračného uzdravení nemocných, například v řádových kostelech a špitálech kapucínů nebo Milosrdných bratří. Ostatky Judy Tadeáše byly rozděleny. Podstatná část je uchovávána ve Svatopetrské bazilice v Římě.