Svatý Florián

Poznávací okénko č. 17 - 8.5.2020

Za kostelem nalezneme sochu patrona hasičů, svatého Floriána, z roku 1746. Socha pochází z dílny kroměřížského sochaře Františka Prchala. Byla umístěna na pomezí starého hřbitova. Na zadní ploše podstavce je neporušený a dobře viditelný nápis:

DIVE FLORIANE IN COELIS
BEATE QVI VIVIS
DEFENDE OPATOVITZ AQVAVIS
AFENSSA IGNIS

(svatý Floriáne, který v nebesích žiješ blaženě, ochraňuj Opatovice od jakékoli škody ohněm)

Podstavec má čtvercový tvar, dva a půl metru vysoký, na bocích volutovitě rozšířen. Socha je vysoká dva metry, je druhá největší po soše sv. Jana Nepomuckého. Světec je znázorněný jako římský důstojník v krátkém přepásaném kabátci, obut má vojenské sandály. Na hlavě helmici s chocholem na hlavě. V levé ruce drží prapor na žerdi, zakončené ostrým hrotem. Vpředu na podstavci je salmovský znak.
Kdo byl sv. Florián? Byl umučen za vlády císaře Diokleciána, jelikož se nechtěl zříci křesťanské víry. Jeho život byl ukončen 4. května 304. Na krk mu byl přivázán mlýnský kámen a byl svržen do řeky Enže v Rakousku. Floriánovo tělo nalezla vdova Valérie. Nad jeho hrobem byl časem vystavěn kostel a benediktinský klášter, později klášter lateránských kanovníků podle řádu sv. Augustina, který nese název tohoto mučedníka St. Florian. Svatý Florián je považován za patrona profesí, které souvisejí s ohněm - hasičů, hutníků, kominíků, hrnčířů či pekařů. Ostatky sv. Floriána byly v 11. století rozděleny, část z nich byla převezena do Říma, část do Krakova (stal se jedním z polských patronů) a z Polska byla za Karla IV. malá část jeho relikvií převezena do chrámu sv. Víta v Praze.