Výtvarné okno pavilonu B ZŠ

Poznávací okénko č. 22

Výtvarné okno pavilonu B ZŠ aneb máme u nás poklad! 

Tento příspěvek dávám opravdu s nadšením, jelikož (alespoň pro mne) je toto opravdu velice významné zjištění. 

Velké okno vsazené do fasády nad služebním, zadním vchodem naší ZŠ je dílem opravdového velikána v oboru výtvarného umění. Okno je totiž dle návrhu výtvarníka Dalibora Chatrného. Spolupracoval na něm s dalšími dvěma výtvarníky, kterými byli Ivan Chatrný a Alexandr Ulma. Toto dílo vzniklo, stejně jako Hadlačovo Slunce, v r. 1974. Dalibor Chatrný byl český výtvarník a konceptuální umělec. Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze. Věnoval se grafice a klasické kresbě. Poté objevil svůj vlastní styl. Experimentoval s různými materiály a uměleckými formami. Vymýšlel nové tvůrčí postupy. Byl držitelem mnoha významných ocenění, mj. Ceny Michaela Ranného za mimořádný přínos pro české výtvarné umění. Jeho díla najdeme v mnoha uměleckých sbírkách v ČR (Moravská galerie v Brně, Národní galerie Praha, Muzeum města Olomouc), ale i v zahraničí (Drážďany, Lodž).  

Je vidět, že naše město má po výtvarné stránce co nabídnout. Stačí si jen všímat a pátrat. Kousíček po kousíčku skládám mozaiku města kulturního...

A.K.